La Xarxa UNESCO de Biblioteques Associades (UNAL, de l’anglès UNESCO Network of Associated Libraries) som la xarxa de biblioteques promoguda per la UNESCO, que a partir de l’any 1988 treballem per difondre els objectius bàsics de la UNESCO.

El Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la Unesco, que s’enmarca en el programa de la UNAL va ser creat l’any 1995 amb la finalitat de dur a terme un programa de dinamització cultural consensuat pel conjunt de biblioteques catalanes associades, en el qual es treballés per fer realitat els objectius del Manifest de la UNESCO de la biblioteca pública de 1994.

Aquest grup està format per biblioteques públiques que dediquem una atenció especial als punts del Manifest.

A Catalunya el grup de biblioteques esdevenim també una altra anella de la cadena d’organismes que treballen en l’àmbit del Centre UNESCO de Catalunya, com són les escoles associades, les associacions i els clubs UNESCO

 

Qui som les biblioteques catalanes associades

Les biblioteques associades a la UNESCO som biblioteques que tenim molt en compte la nostra funció social i educadora i que promovem la particiapació dels usuaris, d’una manera col·lectiva i conscient, en la societat plural, responsable i solidària en què tots ens mereixem viure. Per tal d’assolir aquestes funcions, considerem la lectura com a element prioritari, enriquidor i generador de vida.

Les biblioteques que formem el grup ens distingim pel nostre àmbit d’actuació i per l‘especialització en diferents àrees. Estem també dirigides per professionals bibliotecaris que han adquirit el compromís de dur a terme els ideals de la UNESCO.

 

Què pretenem?

El Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO vetllem per tal que les biblioteques membres posin l’accent en l’estudi i treball dels punts següents:

  • Foment de la pau i la comprensió internacional, així com la conscienciació dels grans problemes del planeta.
  • Promoció del diàleg intercultural fomentant les iniciatives en aquest sentit i donant a conèixer les cultures minoritàries.
  • Respectar l’entorn, tant en l’aspecte ecològic com en l’humà i social, per tal d’afavorir un desenvolupament humà sostenible que tingui en compte les generacions futures.
  • Difusió de les publicacions de la UNESCO, en especial les que es considerin adients per al públic de la biblioteca

 

Què fem?

Oferim uns serveis encaminats a potenciar la vessant més humana i democratitzadora de la biblioteca.

La nostra orientació pretén:

  • Facilitar l’accés a la informació i al coneixement a les persones amb més dificultats.
  • Posar atenció a la diversitat i millorar la cohesió social.
  • Propiciar la creativitat de les persones per tal que siguin agents actius de la cultura.
  • Concebre la biblioteca com un lloc de trobada i socialització de la vida de la comunitat on està ubicada.
  • Treballar en el territori amb la societat que ens envolta.

MANIFEST DE LA UNESCO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 2022